دانشگاه های طرف قرارداد

.

 

یکی از دغدغه های دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت می باشد. به همین دلیل برای انتخاب بهتر، دانشجویان می توانند دانشگاه مورد نظر خود را در لیست زیر یافت نمایند تا با آسودگی خاطر بیشتری به تحصیل پردازند.

 

گروه الف (ممتاز)  ⊕⊕⊕

 

گروه ب (خوب)  ⊕⊕

 

گروه ج (متوسط)  ⊕

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید